Greve kontor:

Revisionsfirmaer med vokseværk

BGR Revision i Greve bliver en del af Sønderup Revisorer, der har base i Ringsted. Dermed skabes et statsautoriseret revisionsfirma med 50 ansatte – og alle former for økonomisk indsats og rådgivning inden for bogføring og regnskabsudarbejdelse, lønbogholderi, ejendomsadministration, revision og konsulentopgaver.

Siden statsautoriseret revisor Boye Rynord etablerede  BGR Revision i 2014, har der været fart på. Kort efter  starten blev den første medarbejder ansat, og i 2016  lagde revisor Steen Fugmann og Boye Rynord deres virksomheder  sammen med BGR Revision.

Alene de seneste år er tre nye medarbejdere kommet til,  så virksomheden i dag tæller seks ansatte. Uanset hvor  positivt det er med vækst, tager mange interne processer  vigtig tid fra rådgivningsopgaverne og revisionsarbejdet.

– Da det kræver en vis kritisk masse på medarbejder- og  kompetencesiden at arbejde professionelt med høj kvalitet  i rådgivningen, har vi fra starten sat et mål på omkring  10-12 medarbejdere her i Greve. Vi begyndte derfor  at lede efter en strategisk alliance, som vi kunne vokse  sammen med ud mod markedet, og som vi samtidig  kunne opnå synergier med internt på HR- og kompetencefronten,  fortæller Boye Rynord.

Efter en række sonderinger fandt Greve-revisorerne sammen med Sønderup I/S statsautoriserede revisorer I Ringsted, der med 45 medarbejdere og en række specialistdiscipliner  inden for regnskab og revision er et stærkt  match til Boye Rynord og Steen Fugmann samt deres  medarbejdere og kunder.

– Ligesom BGR Revision og mange af vores kunder er  Sønderup Revisorer en ejerledet virksomhed, hvor både

partnere og medarbejdere trives i en positiv atmosfære – tæt på kunderne og de opgaver, der løses enten af den enkelte medarbejder eller i et team alt efter kundens behov, siger statsautoriseret revisor Tom Sønderup, der etablerede virksomheden i 1995. Siden da er Ole Rygaard Andersen og Dennis Cronbach kommet til i ejerkredsen af det voksende revisionsfirma.

– BGR Revision er kendt for at arbejde efter overskriften »rådgivning i øjenhøjde«, og vi arbejder efter en række værdier og leveregler, vi har formuleret som “fortrolighed, engagement og indlevelsesevne”, siger Ole Rygaard Andersen.

Business as usual
I forbindelse med sammenlægningen fortsætter statsautoriseret revisor Boye Rynord som afdelingsdirektør for kontoret i Greve, der samtidig skifter navn til Sønderup I/S statsautoriserede revisorer.

-Kunderne mærker ingen forskel i den personlige kundebetjening, idet BGR Revisions kunder fortsat bliver betjent af de kendte medarbejdere i Greve, der alle fortsætter. De vil nu blot have mulighed for at trække på kollegerne i Ringsted, ligesom de 45 nye kolleger i Ringsted kan trække på de kompetencer og faciliteter, der er i Greve og som fortsat forventes at vokse til det dobbelte i løbet af de kommende to-tre år.